JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG "DOBOJ"




  • UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

  • Grad: Doboj
  • Ulica: Kneza Lazara 16
  • Web: http://www.sumers.org
  • Telefon: 053 222 069,053 221 656,053 236 262,053 221 137
  • E-mail: sgdoboj@sumers.org