DIVEL DOO
  • DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE CESTA , MOSTOVA I NADZOR

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Tešanjska 5a
  • Web: http://www.divel.ba
  • Telefon: 033/252-470;550-511;550-510
  • E-mail: divel@bih.net.ba