HERCEGOVINAINVEST DOO
  • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NISKOGRADNJE,VISOKOGRADNJE PROIZVODNJA ŠLJUNKA I PIJESKA

  • Grad: Stolac
  • Ulica: Banovinska bb
  • Telefon: 036/853 135,853 528,853 546,063/350 303
  • E-mail: srecko.marjanovic61@gmail.com