MAJEVICA DD TVORNICA CORN FLIPS
  • PREHRANBENA INDUSTRIJA,PROIZVODNJA FLIPSA

  • Grad: Srebrenik
  • Ulica: Hazima Vikala bb
  • Web: http://cornflips.ba
  • Telefon: 035/694 067,694 050,694 308
  • E-mail: majevica.dd@gmail.com