KANTIĆ TOURISTIK DOO
  • PREVOZ PUTNIKA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA,TURISTIČKA AGENCIJA-TURISTIČKI ARANŽMANI I ORGANIZOVANJE EKSKURZIJA

  • Grad: Tešanj
  • Ulica: Vukovo bb
  • Web: http://www.kantic-touristik.com
  • Telefon: 032/ 663 688,663 555,033/ 206 482,032/247 222,035/ 287 012
  • E-mail: kantour@bih.net.ba