ASTRA ŠPED DOO
  • PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I TRGOVINU

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Bržičanski put ,Brezičani bb
  • Telefon: 052/334 480,446 092,051/809 410,809 411,809 412
  • E-mail: astrasped@gmail.com