GP AKROPOLIS DOO
  • GRAĐEVINARSTVO,PROJEKTOVANJE I NADZOR IZGRADNJE,IZGRADNJA PO PRINCIPU KLJUČ U RUKE

  • Grad: Kotor Varoš
  • Ulica: Cara Dušana BB
  • Telefon: 051/783 515,785 609
  • E-mail: akropolis_zp@yahoo.com