AMBULANTA OPŠTE STOMATOLOGIJE DR MILAN VUJNOVIĆ
  • SVE VRSTE STOMATOLOŠKIH USLUGA I PROTETIKE

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Mileševska 33
  • Telefon: 051/467 214
  • E-mail: drvujnovic@gmail.com