APOTEKA SANJA
  • PROMET LIJEKOVIMA;BESPLATNE USLUGE MJERENJA KRVNOG PRITISKA(OPCIONALNO-MJERENJE GLUKOZE U KRVI)

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Ranka Šipke 80D
  • Telefon: Ranka Šipke 80D 051/370-402:Nikole Tesle-Gradiška 051/490-463
  • E-mail: apotekasanja@yahoo.com