VAMED B&H DOO
  • INŽINJERSKO SAVJETOVANJE I SLIČNE DJELATNOSTI

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Jovana Dučića 25
  • Web: http://www.vamed.com
  • Telefon: 051/491 500,491 501,491 503,491 504
  • E-mail: dusica.cobic@vamed.com