TOM CAT DOO
  • GRAĐEVINARSTVO-IZRADA I PRODAJA STANOVA,IZVOĐENJE RADOVA U VISOKOGRADNJI,IZVOĐENJE RADOVA PO TENDERIMA.

  • Grad: Tuzla
  • Ulica: Izeta Sarajlića 44
  • Web: http://www.tom-cat.ba
  • Telefon: 035/224 125,224 126
  • E-mail: tom-cat_bh@hotmail.com