OPŠTINA NOVI GRAD

  • Grad: Novi Grad
  • Ulica: Petra Kočića 2
  • Telefon: 052/751-444 centrala, 751-247 načelnik
  • E-mail: v.b.@teol.net