JUDIK DOO
  • PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA PO MJERI

  • Grad: Neum
  • Ulica: Kneza Mihajla Viševića bb
  • Web: http://www.judik.ba
  • Telefon: 036/880 005
  • E-mail: judikneum@gmail.com