ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR SUBOTIĆ
  • PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA PORODIČNE MEDICINE I MEDICINE RADA

  • Grad: Gradiška
  • Ulica: Srpski Bedem 95 br.41
  • Telefon: 051/842-000
  • E-mail: zs.amb@teol.net