ZU STOMATOLOŠKA USTANOVA CANINUS
  • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA-SVE USLUGE IZ OBLASTI STOMATOLOGIJE

  • Grad: Bileća
  • Ulica: Kralja Petra Oslobodioca 11
  • Web: http://caninus.ba/caninus-bileca
  • Telefon: 059/370 371;PJ Trebinje 059/222 825
  • E-mail: drgligorhotmail.ba