ALBERA DOO
  • PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE, ZASTUPANJE,INŽINJERING, ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU, MARKETING,PROMET ROBA I USLUGA

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Put Famosa ,Hrasnica 38
  • Web: http://www.albera.com.ba
  • Telefon: 033 511 876,033 511 860,033 515 502,061 130 456
  • E-mail: albera@bih.net.ba