DEBELJAK INDUSTRIJA VIJAKA doo
  • proizvodnja i promet vijčane robe i ostalih spojnih elemenata

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Braće Mulića 20
  • Telefon: 033/760 425
  • E-mail: divtvik@yahoo.com