ZTC BANJA KULAŠI DOO
  • Centar za fizijatriju, rehabilitaciju i zdravstven turizam

  • Grad: Prnjavor
  • Ulica: Kulaši bb
  • Web: http://www.banjakulasi.com
  • Telefon: 051/666 101,666 135, 993 640
  • E-mail: info@banjakulasi.com