ZU INTERMEDIKZDRAVSTVENE USLUGE

 • LABORATORIJSKE USLUGE,
 • ULTRAZVUK,
 • RENTGEN,
 • IZDAVANJE LJEKARSKIH UVJERENJA,
 • SISTEMATSKI PREGLEDI,
 • APOTEKARSKE USLUGE.

1. Hematološke pretrage

 • KKS
 • DKS
 • SE
 • VK-VZ-TR


2. Biohemijske pretrage

 • ŠUK
 • UREA
 • HOLESTEROL
 • TRIGLICERIDI
 • HDL HOLESTEROL
 • LDL HOLESTEROL
 • AST/ALT
 • UKUPNI BILIRUBIN
 • DIREKTNI BILIRUBIN
 • KREATININ U SERUMU
 • KREATININ U URINU
 • UKUPNI PROTEINI
 • ŽELJEZO
 • TIBC
 • ALKALNA FOSFATAZA
 • ALFA AMILAZA SERUM
 • ALFAAMILAZA URIN
 • MOKRAĆNA KISELINA SERUM
 • MOKRAĆNA KISELINA URIN
 • GAMA GT
 • CPK
 • TEST NA TRUDNOĆU
 • TEST NA DROGE

 
3.Analiza urina

4.PV, INR, CRP

5. VIDAS 

 • Imunohemija - Hormoni štitne žlijezde
 • TSH
 • FT4
 • FT3
 • T3
 • T4


6. HELICO TEST

7. ASTO

VRŠIMO SPECIJALISTIČKE PREGLEDE IZ SLEDEĆIH OBLASTI :

OPŠTE MEDICINE

INTERNE MEDICINE   

                                 * KARDIOLOGIJA
                                 * GASTROENTEROLOGIJA
                                 * REUMATOLOGIJA
                                 * ENDOKRINOLOGIJA
                                 * NEFROLOGIJA

                                 * NUKLEARNA MEDICINA

 

INFEKTOLOGIJE - KABINET SA ULTRAZVUKOM ABDOMENA

PULMOLOGIJE

UROLOGIJE

DERMATOVENEROLOGIJE

GINEKOLOGIJE

ORL

NEUROLOGIJE - KABINET ZA UZV KRVNIH SUDOVA GLAVE I VRATA (TCCD)

NEUROPSIHIJATRIJE 

HIRURŠKE ORDINACIJE  

                                       * UROLOŠKA

                                       * VASKULARNA

                                       * TORAKALNA (pregled i UZV dojke)

                                       * DJEČIJI ORTOPED

RTG KABINET

FIZIJATRIJE

OFTALMOLOGIJE

NUTRICIONISTA • Grad: Banja Luka
 • Ulica: Karađorđeva 49
 • Telefon: 051 216 661,051 216 664,051 216 711
 • E-mail: intermedik@blic.net