OPĆINA KONJICPodručje općine Konjic nalazi se u jugozadadnom dijelu Bosne i Hercegovine i graniči sa općinama: Prozor-Rama, Gornji Vakuf, Fojnica, Kreševo, Hadžići, Kalinovik, Trnovo, Nevesinje, Jablanica i Mostar. Općina Konjic je teritorijalno najveća općina i zauzima 1.386.6 km2 ili 2,60 % od teritorije Bosne i Hercegovine, koju naseljava 34.500 stanovnika, naseljenih u 175 sela i naselja, organizaovanih u 18 mjesnih zajednica.

Područje općine se prostire na nadmorskoj visini od 270 m (nivo Jablaničkog jezera) do 2.155 m (planina Prenj). Na samom „Konjičkom“ području nalaze se planinski masivi: Prenja, Visočice, Bjelašnice, Treskavice i Vranice, a dobrim dijelom u ovo područje zadiru i obranci Crvnja, ukrašena mnoštvom rijeka i jezera sa bisernom ljepoticom rijekom Neretvom i čudesnim kanjonom Rakitnice, te Boračkim i Jablaničkim jezerom.

Prirodne ljepote te bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, te veliki šumski i vodeni potencijali predstavljaju osnovu za razvoj drvoprerađivačke djelatnosti, poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, turizma i drugih grana. Značajna ulaganja u objekte infrastrukture, putne, vodovodne, kanalizacione, komunikacione obilježili su prethodni period a predstavljaju Općinu Konjic prepoznatljivom i ugodnom za življenje.

Realiazcijom niza kapitalnih projekata otvaraju se horizonti Općine Konjic kao destinacije poželjne za život današnjih i budućih generacija.


  • OPĆINA

  • Grad: Konjic
  • Ulica: Maršala Tita 62
  • Web: http://www.konjic.ba
  • Telefon: 036/712 200,712 211
  • E-mail: opcina.konjic@konjic.ba