JP ŠUME RS ŠG TRESKAVICA
  • UZGOJ, ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

  • Grad: Trnovo RS
  • Ulica: Trnovskog bataljona 116
  • Telefon: 612-013 Centrala; 612-024 Direktor; 612-027 Komercijala
  • E-mail: sgtreskavica@sumers.org